HTML-eksport - side 3

Bestemmer bilettypen og √łnskt oppl√łysing p√• skjermen.

For å bruka denne funksjonen …

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer ‚Üí Eksport og vel filtypen HTML. Side 3 i vegvisaren.


Lagra bilete som

Bestemmer filformatet for bilete. Du kan også velja kor mye bilete som skal eksporterast skal komprimerast.

PNG ‚Äí Portable Network Graphics-format

Filene vert eksporterte i PNG-format. PNG-filer vert komprimerte utan datatap, og kan innehalda meir enn 256 fargar.

GIF ‚Äď Graphics Interchange Format

Filene vert eksporterte i GIF-format. GIF-filer vert komprimerte utan datatap, og kan ha opp til 256 fargar.

JPG ‚Äí Komprimert filformat

Filene vert eksporterte i JPEG-format. JPEG-filer vert komprimerte med valfri komprimering, og kan innehalda meir enn 256 fargar.

Utskriftskvalitet

Vel kor mykje JPEG-bilete skal komprimerast. 100 % gjev best kvalitet for eit stort dataområde. 25 % gjev små filer med dårlegare biletkvalitet.

Skjermoppl√łysing

Bestemmer oppl√łysinga for skjermen som presentasjonen skal visast p√•. Biletet vert vist i redusert storleik, avhengig av oppl√łysinga som er vald. Du kan velja ein reduksjon p√• opp til 80¬†% av opphavleg storleik.

L√•g oppl√łysing (640√ó480 pikslar)

Vel l√•g oppl√łysing for √• halda filstorleiken nede ogs√• om presentasjonen inneheld mange lysbilete.

Middels oppl√łysing (800√ó600 pikslar)

Vel middels oppl√łysing for ein mellomstor presentasjon.

H√łg oppl√łysing (1024√ó768 pikslar)

Vel h√łg oppl√łysing n√•r lysbiletframvisinga krev h√łg kvalitet.

Eksporter

Ta med lydeffektar ved biletskift

Bestemmer om lydeffektane som er vald for lysbiletovergangane også skal eksporterast.

St√łtt oss!