Rapportvegvisar → Lag rapport

Du kan laga rapporten som ein statisk eller ein dynamisk rapport. Når du opnar ein dynamisk rapport, vert han vist med det gjeldande datainnhaldet. Når du opnar ein statisk rapport, vert han alltid vist med dei same dataa som då han vart laga.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk Bruk vegvisar for å lage ein rapport i eit vindauge for ei databasefil.


Tittel på rapporten

Skriv inn tittelen som skal skrivast ut på tittellinja på kvar side.

Statisk rapport

Lagrar rapporten som ein statisk rapport. Når du opnar ein statisk rapport, vert han alltid vist med dataa som vart brukte då rapporten vart laga.

Dynamisk rapport

Lagrar rapporten som ein mal. Når du opnar ein dynamisk rapport, vert han vist med det gjeldande datainnhaldet.

Endra rapportoppsett

Når du trykkjer på Fullfør, vert rapporten lagra og opna for redigering.

Lag rapport no

Når du trykkjer på Fullfør, vert rapporten lagra.

Støtt oss!