Rapportvegvisar - Vel utforming

Vel utforminga frå ulike malar og stilar, og vel ståande eller liggjande sideretning.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk Bruk vegvisar for å lage ein rapport i eit vindauge for ei databasefil.


Dataoppsett

Definerer eit sett av stilar for rapporten. Stilane kan bestemma skrift, innrykk, tabellbakgrunn og mykje anna.

Oppsett av topptekst og botntekst

Vel korleis sidene i rapporten skal sjå ut. Dei ulike utsjånadane vert lasta frå malfiler. Dei avgjer topptekst, botntekst og sidebakgrunn.

Retning

Vel sideretning for rapporten.

Liggjande

Vel om rapporten skal ha liggjande sider.

Ståande

Vel om rapporten skal ha ståande papirretning.

Meir om Rapportvegvisar → Lag rapport

Støtt oss!