Rapportvegvisar - Sorteringsalternativ

Vel felta du vil sortera rapporten etter. Felt kan sorterast i opp til fire nivå, kvart av dei anten stigande eller fallande. Grupperte felt kan berre sorterast innføre kvar gruppe.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk Bruk vegvisar for å lage ein rapport i eit vindauge for ei databasefil.


Sorter etter

Vel feltet som skal vera første sorteringsnivå i rapporten.

Deretter etter

Vel kva for felt som skal vera neste sorteringsnivå i rapporten.

Stigande

Sorterer innhaldet i felta i stigande rekkjefølgje.

Fallande

Sorterer innhaldet i felta i fallande rekkjefølgje.

Meir om rapportvegvisaren - Vel utforming

Støtt oss!