Rapportvegvisar → Setja namn på felt

Vel korleis du vil namngje felta.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk Bruk vegvisar for å lage ein rapport i eit vindauge for ei databasefil.


Feltliste

Viser namna på felta som skal takast med i rapporten. Til høgre kan du skriva inn ein etikett for kvart felt som vert skrive ut i rapporten.

Meir om Rapportvegvisar → Gruppering

Støtt oss!