Rapportvegvisar - Feltval

Vel kva tabell eller spørjing du lagar rapporten for, og kva felt du vil ha med i rapporten

For å bruka denne funksjonen …

Trykk Bruk vegvisar for å lage ein rapport i eit vindauge for ei databasefil.


Tabellar eller spørjingar

Vel tabellen eller spørjinga du vil laga rapporten frå.

Tilgjengelege felt

Viser ei liste over namna til databasefelta i den valde tabellen eller spørjinga. Trykk for å velja eit felt eller hald nede «Shift» eller «»-tasten medan du trykkjer for å velja meir enn eitt felt.

Felt i rapporten

Vis alle felta som er tekne med i den nye rapporten.

>

Trykk for å flytta det valde feltet/dei valde felta til boksen pila peikar på.

>>

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

<

Trykk for å flytta det valde feltet/dei valde felta til boksen pila peikar på.

<<

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

Meir om rapportvegvisaren → Set namn på felt

Støtt oss!