Skjemavegvisar → Set namn

Bestemmer namnet på skjemaet og korleis du vil halde fram.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Namnet på skjemaet

Skriv inn namn på skjemaet.

Arbeida med skjemaet

Lagrar skjemaet og opnar det som eit skjemadokument der du kan skriva inn og visa data.

Endra skjemaet

Lagrar skjemaet og opnar det i redigeringsmodus, slik at du kan endra utforminga.

Skjemavegvisar

Støtt oss!