Skjemavegvisar → Bruk stilar

Viser skjemastilen.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Bruk stilar

Vel sidestil for skjemaet.

Feltramme

Bestemmer rammestilen for felta.

Inga ramme

Vel om felta ikkje skal ha rammer.

3D-utsjånad

Vel om feltrammene skal ha 3D-utsjånad.

Flat

Vel om feltrammene skal sjå flate ut

Skjemavegvisar → Set namn

Støtt oss!