Skjemavegvisar - Set datainnskriving

Bestem korleis data skal handterast i det nye skjemaet.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Skjemaet skal berre brukast til å skriva inn nye data. Eksisterande data vert ikkje viste.

Opprettar eit skjema som berre vert brukt til å setja inn nye data.

Skjemaet vil visa alle data

Opprettar eit skjema som kan brukast til å visa eksisterande data og til å setja inn nye.

Ikkje tillat endring av eksisterande data

Vel å ikkje tillata redigering av data.

Ikkje tillat sletting av eksisterande data

Vel å ikkje tillata sletting av data.

Ikkje tillat tillegg av nye data

Vel å ikkje tillata at nye data vert sette inn.

Skjemavegvisar → Bruka stilar

Støtt oss!