Skjemavegvisar → Still opp kontrollar

På denne sida i vegvisaren kan du velja utforminga av skjemaet.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Plassering av etikettar

Venstrejustert

Etikettane er venstrejusterte.

Høgrejustert

Etikettane er høgrejusterte.

Oppstilling i hovudskjemaet

Kolonnar – etikettar til venstre

Juster databasefelta kolonnevis med etikettane til venstre for felta.

Kolonnar – etikettar øvst

Juster databasefelta kolonnevis med etikettane over felta.

Som dataark

Stiller opp databasefelta i tabellform.

I blokker – etikettar over

Plasser etikettane over dataa som dei høyrer til.

Oppstilling i underskjemaet

Kolonnar – etikettar til venstre

Juster databasefelta kolonnevis med etikettane til venstre for felta.

Kolonnar – etikettar øvst

Juster databasefelta kolonnevis med etikettane over felta.

Som dataark

Stiller opp databasefelta i tabellform.

I blokker – etikettar over

Plasser etikettane over dei dataa som høyrer til.

Skjemavegvisar → Set datainnskriving

Støtt oss!