Skjemavegvisarar → Henta samanføyde felt

Viss du valde å setja opp eit underskjema basert på manuelt utval av felt i steg 2, kan du velja samanføyingar mellom felta på denne sida i vegvisaren.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Første samanføyde underskjemafelt

Vel i listeboksen ved sida av denne boksen underskjemafeltet som skal slåast saman med feltet i hovudskjemaet.

Første samanføyde hovudskjemafelt

Vel hovudskjemafeltet som skal slåast saman med underskjemafeltet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Andre samanføyde underskjemafelt

Marker underskjemafeltet som skal slåast saman med feltet i hovudskjemaet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Andre samanføyde hovudskjemafelt

Marker hovudskjemafeltet som skal slåast saman med underskjemafeltet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Tredje samanføyde underskjemafelt

Vel underskjemafeltet som skal slåast saman med feltet i hovudskjemaet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Tredje samanføyde hovudskjemafelt

Vel hovudskjemafeltet som skal slåast saman med underskjemafeltet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Fjerde samanføyde underskjemafelt

Vel underskjemafeltet som skal slåast saman med feltet i hovudskjemaet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Fjerde samanføyde hovudskjemafelt

Vel hovudskjemafeltet som skal slåast saman med underskjemafeltet, som du vel i listeboksen ved sida av denne.

Skjemavegvisar → Still opp kontrollar

Støtt oss!