Skjemavegvisarar → Legg til underskjemafelt

Vel tabellen eller spørjinga du treng for å laga underskjemaet, og felta du vil ta med i underskjemaet.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Tabellar eller spørjingar

Oppgje tabellen eller spørjinga underskjemaet skal lagast for.

Tilgjengelege felt

Viser ei liste over namna til databasefelta i den valde tabellen eller spørjinga. Trykk for å velja eit felt eller hald nede «Shift» eller «»-tasten medan du trykkjer for å velja meir enn eitt felt.

>

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

>>

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

<

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

<<

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

^

Trykk for å flytta det valde feltet opp ein plass i lista.

v

Trykk for å flytta det valde feltet ned ein plass i lista.

Felt i underskjemaet

Viser alle felt som skal vera med i det nye underskjemaet.

Skjemavegvisarar → Henta samanføyde felt

Støtt oss!