Skjemavegvisar - Set opp eit underskjema

Vel om du vil bruka eit underskjema, og skriv inn eigenskapane for underskjemaet. Eit underskjema er eit skjema som er sett inn i eit anna skjema.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Legg til underskjema

Vel å leggja til eit underskjema.

Underskjema basert på eksisterande relasjon

Trykk for å leggja til eit underskjema basert på ein eksisterande relasjon.

Kva for relasjon vil du leggja til?

Vel relasjonen som underskjemaet skal baserast på.

Underskjema basert på manuelt val av felt

Trykk for å leggja til eit underskjema basert på manuelt utval av felt.

Skjemavegvisarar → Legg til underskjemafelt

Støtt oss!