Skjemavegvisar → Feltval

På denne sida i Skjemavegvisaren kan du velja tabellen eller spørjinga du treng for å laga skjemaet og felta du vil ha med i skjemaet.

For å bruka denne funksjonen …

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Tabellar eller spørjingar

Oppgje tabellen eller spørjinga du vil laga eit skjema for.

Tilgjengelege felt

Viser ei liste over namna til databasefelta i den valde tabellen eller spørjinga. Trykk for å velja eit felt eller hald nede «Shift» eller «»-tasten medan du trykkjer for å velja meir enn eitt felt.

>

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

>>

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

<

Trykk for å flytta dei valde felta til boksen pila peikar på.

<<

Trykk for å flytta alle felta til boksen pila peikar på.

^

Trykk for å flytta det valde feltet opp ein plass i lista.

v

Trykk for å flytta det valde feltet ned ein plass i lista.

Felt i skjemaet

Viser felta som er med i det nye skjemaet.

Skjemavegvisar → Set opp eit underskjema

Støtt oss!