Møteplanvegvisar → Namn og adresse

Vel namn og lagringsstad for møteplanmalen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Namn og adresse .


Malnamn

Skriv inn namn på møteplanmalen.

Sti

Viser heile stien, også filnamnet til møteplanmalen.

Opprett ein møteplan frå denne malen

Opprettar og lagrar møteplanmalen, og opnar eit nytt dokument basert på malen.

Gjer eigne endringar i denne møteplanmalen

Opprettar og opnar møteplanmalen, og opnar malen for endringar.

Gå til møteplanvegvisar

Støtt oss!