Møteplanvegvisar → Møteplanelement

Skriv inn element i møteplanmalen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Møteplanelement .


Møteplanelement

Skriv inn emna for møteplanen. Bruk knappane «Flytt opp» og «Flytt ned» for å sortera elementa.

Set inn

Set inn ei ny, tom elementrad rett over gjeldande rad.

Fjern

Fjernar gjeldande elementrad.

Flytt opp

Flyttar elementrada opp.

Flytt ned

Flyttar elementrada ned.

Gå til Møteplanvegvisar → Namn og adresse

Støtt oss!