Møteplanvegvisar - Namn

Vel kva namn som skal vera med i møteplanmalen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Namn


Møteinnkallar

Merk av om du vil ha med namnet på personen som kalla inn til møtet i malen.

Møteleiar

Merk av om du vil ha med namna på observatørar i malen.

Referent

Merk av om du vil ha med namna på deltakarane i malen.

Ordstyrar

Merk av om du vil ha med namna på observatørar i malen.

Deltakarar

Merk av om du vil ha med namna på deltakarane i malen.

Observatørar

Merk av om du vil ha med namna på observatørar i malen.

Tilretteleggjarar

Merk av om du vil ha med namna på deltakarane i malen.

Gå til møteplanvegvisar → Møteplanelement

Støtt oss!