Møteplanvegvisar - Overskrifter som skal takast med

Vel overskriftene du vil ha med i møteplanen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Møteplan → Overskrifter som skal takast med


Møtetype

Merk av om møtetype skal takast med i malen.

Les gjennom

Merk av om du vil ha med overskrifta «Les gjennom» i malen.

Ta med

Merk av om du vil ha med overskrifta «Ta med».

Notat

Merk av om du vil ha med overskrifta «Notat» i malen.

Gå til Møteplanvegvisar → Namn

Støtt oss!