Faksvegvisar - Namn og adresse

Vel eit namn og lagra malen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Namn og adresse


Malnamn

Skriv inn namnet på faksmalen.

Viser heile stien, medrekna filnamnet til faksmalen.

Opprett ein faks frå denne malen

Opprettar og lagrar faksmalen og opprettar eit nytt dokument basert på malen.

Gjer manuelle endringar i denne faksmalen

Opprettar og lagrar faksmalen, og opnar malen for vidare redigering.

Gå til faksvegvisar

Støtt oss!