Faksvegvisar → Sendar og mottakar

Oppgje sendar- og mottakarinformasjon.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Sendar og mottakar


Bruk brukardata til returadresse

Set inn plasshaldarar for adressa i faksmalen. Seinare i faksdokumentet kan du trykkja på plasshaldaren for å setja inn data.

Ny returadresse

Merk av for å skriva inn adressa i skrivefelta. Data vert sett inn som vanleg tekst i dokumentet.

(Adressedatafelt)

Skriv inn adressedata.

Bruk plasshaldarar for mottakaradressa

Set inn plasshaldarar for adressa i faksmalen. Seinare i faksdokumentet kan du trykkja på plasshaldaren for å setja inn data.

Bruk adressedatabasen for brevfletting

Set inn databasefelt for å kunna fletta faksen.

Gå til Faksvegvisar → Botntekst

Støtt oss!