Faksvegvisar → Element som skal takast med

Vel kva element som skal vera med i faksmalen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Postar som skal takast med


Logo

Tek med ein firmalogo.

Dato

Tek med eit datofelt.

Meldingstype

Tek med ei linje som viser meldingstype. Vel frå listeboksen.

Emnelinje

Tek med ei emnelinje.

Helsing

Tek med ei opningshelsing. Vel helsing frå listeboksen.

Avslutningshelsing

Tek med ei avslutningshelsing. Vel helsing frå listeboksen.

Botntekst

Tek med botntekst.

Gå til faksvegvisar → Sendar og mottakar

Støtt oss!