Faksvegvisar - Sideutforming

Vel fakstype og sideutforming.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Faks → Sideutforming


Forretningsfaks

Lagar ein mal for forretningsfaksar.

Stil

Vel feltrammestil.

Personleg faks

Lagar ein mal for personlege faksar.

Stil

Vel feltrammestil.

Gå til Faksvegvisar - Element som skal takast med

Støtt oss!