Brevvegvisar → Namn og adresse

Viser kvar og under kva namn du vil lagra dokumentet og malen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Namn og adresse


Malnamn

Skriv inn eit namn på dokumentmalen.

Sti

Skriv inn sti og filnamn for malen eller trykk knappen for å velja sti og filnamn.

Lag eit brev frå denne malen

Lagrar og lukkar malen og opnar eit nytt dokument som er basert på malen.

Gjer manuelle endringar i denne brevmalen

Lagrar malen og let han vera open for redigering.

Oversyn over brevvegvisarar

Støtt oss!