Brevvegvisar → Mottakar og sendar

Skriv inn informasjon om sendar og mottakar.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Mottakar og sendar


Avsendaradresse

Set inn adresseinformasjonen din

Bruk brukardata til returadresse

Bruk adressedata frå «Verktøy → LibreOffice → Brukarinformasjon.

Ny avsendaradresse:

Bruk adressedata frå tekstboksane nedanfor.

Namn

Før opp namnet til sendaren.

Adresse

Skriv inn gateadressa til sendaren.

Postnummer/delstat/poststad

Skriv inn adressedata for sendaren.

Mottakaradresse

Gjev adresseinformasjon for mottakaren.

Bruk plasshaldarar for mottakaradressa

Merk av om det skal brukast plasshaldarar i brevmalen.

Bruk adressedatabasen for brevfletting

Set inn adressedatabasefelt i brevmalen.

Gå til Brevvegvisar → Botntekst

Støtt oss!