Brevvegvisar → Element som skal skrivast ut

Vel kva element som skal vera med i brevmalen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Element som skal skrivast ut


Logo

Tek med ein logo i brevmalen.

Returadresse i konvoluttvindauge

Tek med returadresse med lita skrift i brevmalen.

Referanselinjer

Tek med ei linje med referansar i brevmalen for forretningsbrev.

Emnelinje

Tek med ei emnelinje i brevmalen.

Helsing

Tek med ei opningshelsing i brevmalen. Du kan velja helsing frå listeboksen.

Brettemerke

Tek med brettemerke i brevmalen.

Avslutningshelsing

Tek med ei avslutningshelsing i brevmalen. Vel tekst frå listeboksen.

Botntekst

Tek med ein botntekst i brevmalen.

Gå til Brevvegvisar → Mottakar og sendar

Støtt oss!