Brevvegvisar → Brevhovudutforming

Let deg velja elementa som alt er trykt på brevpapiret. Desse elementa vert ikkje skrivne ut og plassen dei tek vert ikkje skrive på.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Brevhovudutforming


Vel element som allereie er i brevhovudet på brevpapiret

Logo

Merk av om det alt er ein logo på brevpapiret. Då skriv LibreOffice ikkje ut logoen.

Høgd

Bestemmer høgda på objektet.

Breidd

Bestemmer breidda på objektet.

Avstand til venstremargen

Set avstanden mellom objektet og venstre sidemarg.

Avstand til toppmargen

Set avstand mellom objektet og toppen av sida.

Eige adresse

Merk av om det er ei adresse på brevpapiret frå før. Då skriv LibreOffice ikkje ut adressa.

Returadresse i konvoluttvindauge

Kryss av viss adressa di er trykt frå før med lita skrift over mottakaren si adresse. Då vil ikkje LibreOffice skriva ut adressa med lita skrift.

Botntekst

Merk av om det alt er trykt ein botntekst på på brevpapiret. Då skriv LibreOffice ikkje ut botntekst.

Høgd

Skriv inn høgda på botnteksten som er trykt på brevpapiret. Då skriv ikkje LibreOffice ut noko i botntekst-området.

Gå til Vegvisaren for brev - Element som skal skrivast ut

Støtt oss!