Brevvegvisar - Sideutforming

Avgjer om du vil laga eit personleg brev eller eit forretningsbrev. Kva innstillingar som er tilgjengelege på dei neste sidene vert styrt av dette valdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Vegvisarar → Brev → Sideutforming


Vel brevtype og sideutforming

Vel om du vil laga ein mal for eit forretningsbrev eller eit personleg brev.

Forretningsbrev

Merk av om du vil laga ein mal for forretningsbrev.

Formelt personleg brev

Merk av om du vil laga eit formelt personleg brev.

Privatbrev

Merk av om du vil laga ein mal for private brev.

Sideutforming

Vel sideutforming for brevmalen.

Bruk brevpapir med påtrykt brevhovud

Vel om du vil bruka brevpapir med påtrykt brevhovud. Neste side i vegvisaren viser då utforminga av brevpapiret.

Gå til Brevvegvisar - Brevhovudutforming

Støtt oss!