Autorettinga er slått på

Engelske ordenstal har fått heva skrift

Autoretting har endra teksten slik at engelske ordenstal («1st» osv.) er skrivne med heva skrift.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!