Autorettinga er slått på

Bindestrekar er bytte ut på rette stadar

Autorettinga har endra bindestrek til tankestrek der dette er rett.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Innstillingar


Støtt oss!