Autorettinga er slått på

Bindestrekar er bytte ut på rette stadar

Autorettinga har endra bindestrek til tankestrek der dette er rett.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Støtt oss!