Autorettinga er slått på

Eigenskapane halvfeit og understreka er attkjende og tekne i bruk

Autorettinga har endra teksten, og eigenskapane halvfeit og/eller understreking automatisk tekne i bruk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Innstillingar


Støtt oss!