Autorettinga er slått på

Eigenskapane halvfeit og understreka er attkjende og tekne i bruk

Autorettinga har endra teksten, og eigenskapane halvfeit og/eller understreking automatisk tekne i bruk.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!