Autorettinga er slått på

Doble mellomrom er ignorerte

Autorettinga har retta teksten slik at der det stod fleire mellomrom etter kvarandre er desse gjort om til eitt mellomrom.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!