Autorettinga er slått på

Doble mellomrom er ignorerte

Autorettinga har retta teksten slik at der det stod fleire mellomrom etter kvarandre er desse gjort om til eitt mellomrom.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Innstillingar


Støtt oss!