Autorettinga er slått på

Har funne ei nettadresse og gjort henne om til ei hyperlenkje

Autorettinga har endra teksten. Ein del av teksten vart gjenkjent som ei nettadresse og denne vart difor gjort om til ei hyperlenkje.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!