Autorettinga er slått på

Falske enkle hermeteikn (') er bytte ut

Autorettinga har endra enkle hermeteikn (') til dei typografiske hermeteikn.

For å bruka denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#autokotyafz not found).


Støtt oss!