Autorettinga er slått på

Falske enkle hermeteikn (') er bytte ut

Autorettinga har endra enkle hermeteikn (') til dei typografiske hermeteikn.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val


Støtt oss!