Autorettinga er slått på

Autorettinga har utført ei utbyting slik at setninga no startar med ein stor bokstav

Autorettinga har endra setninga så ho startar med ein stor bokstav.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!