Autorettinga er slått på

Autorettinga har utført ei utbyting slik at setninga no startar med ein stor bokstav

Autorettinga har endra setninga så ho startar med ein stor bokstav.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Innstillingar


Støtt oss!