Autorettinga er slått på

Der to store bokstaver stod i byrjinga av ei setning er dette retta til berre éin stor bokstav

Autorettinga har endra teksten slik at alle ord som starta med to store bokstavar no startar med berre éin stor bokstav.

For å bruka denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Støtt oss!