Autorettinga er slått på

Start alle setningar med stor bokstav

Autorettinga har endra teksten, slik at alle ord som startar ei ny setning (ord etter punktum, utropsteikn eller spørsmålsteikn) no startar med stor bokstav.

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!