Autorettinga er slått på

Har retta der TO STore BOkstavar stod først i eit ord

Autorettinga har endra skrivefeil av typen «ORd» til «Ord».

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Val.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Byt ut.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Unntak.Vel fana Verktøy → Innstillingar for autoretting → Lokaliserte val.


Støtt oss!