Autorettinga er slått på

Har retta der TO STore BOkstavar stod først i eit ord

Autorettinga har endra skrivefeil av typen «ORd» til «Ord».

For å bruka denne funksjonen …

Vel fana Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Innstillingar


Støtt oss!