Vevsider

For å laga ei ny vevside til Internett, opna eit nytt HTML-dokument ved å velja Fil → Ny(tt).

Eit verktøy for å laga nye vevsider er vevoppsett-modusen, som du slår på ved å velja Vis → Vevoppsett.

Laga ei ny vevside

Støtt oss!