Dialogvindauget for generelle innstillingar i Impress

Dialogvindauget for Impress – Vis

Dialogvindauget for Impress – innstillingar for utskriving

Dialogvindauget for Impress fotoalbum

Dialogvindauget for presentasjon

Dialogvindauget for lysbiletutforming

Dialogvindauget for topp- og botntekst

Dialogvindauget for hovudutforming

Dialogvindauget for utforming av brukardefinerte framvisingar

Dialogvindauget for utforming av brukardefinerte framvisingar

Dialogvindauget for utvida animasjonseffektar

Dialogvindauget for tekstanimering

Dialogvindauget for brukardefinert animasjonstiming

Alternativ modus: alle lysbiletminiatyrar for direkte merking eller hopp. Det gjeldande lysbiletet har ein raud markør.

Impress Remote: startvising av miniatyrbilete

Støtt oss!