Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Hjelpesystemet til LibreOffice gjev enkel tilgang til informasjon og støtte. Det er fleire måtar å finna kva du leiter etter i hjelpesystemet: Du kan anten søkja med eit bestemt nøkkelord i Indeks, gjera eit fulltekstsøk i Søk eller bla i gjennom ei hierarkistisk liste i Emne.

Støtt oss!