Ikon i dokumentasjonen

Symbol i dokumentasjonen

Det er tre ulike symbol som vert brukte for å gjera deg merksam på tilleggsinformasjon du kan ha nytte av.

Åtvaringsikon

Symbolet Viktig peikar på viktig informasjon om data- og systemtryggleik.


Merknadsikon

Symbolet Merk viser til ekstra informasjon, som for eksempel alternative måtar du kan løysa eit problem på.


Tipsikon

Symbolet Tips gjev deg ulike tips for meir effektivt bruk av programmet.


Støtt oss!