Snartastar i databasar

Dette er ei liste over snartastar som er tilgjengelege i databasar.

Du kan også bruka dei generelle snartastane i LibreOffice.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Snartastar for databasar

I spørjingsutforming

Snartastar

Effekt

F6

Byt mellom område i spørjingsutforming.

Slett

Slettar ein tabell frå spørjingsutforminga.

Tabulator

Vel tilkoplingslinja.

Shift + F10

Opnar sprettoppmenyen.

F4

Vis ei førehandsvising.

F5

Køyr spørjing.

F7

Legg til tabell eller spørjing.


Vindauget for kontrolleigenskapar

Snøggtastar

Effekt

+ Y

Opnar kombinasjonsboksen.

+ Y

Lukkar kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Set inn ei ny linje.

Pil opp

Set markøren i den førre linja.

Pil ned

Set markøren i den neste linja.

Enter

Gjer deg ferdig med å skriva i feltet og plasserer skrivemerket i neste felt.

+ Y

Set fokuset (utanom i utformingsmodus) til det første kontrollelementet. Dette er det første som vert vist i «Skjemastruktur».


Snarvegar for oppretting av dialogvindauge i Basic

Snøggtastar

Effekt

+ Y

Byter mellom faner.

+ Y

Vekslar mellom faner.

F6

Vekslar mellom vindauge.

Tabulator

Val av kontrollfelta.

Shift + Tab

Val av kontrollfelta i motsett retning.

+ Y

Set inn den valde kontrollen.

Piltast

+ Y

Flytter den valde kontrollen i steg på 1 mm i den respektive retninga. I punktredigeringsmodus, vert storleiken på den valde kontrollen endra.

+ Y

I punktredigeringsmodus, gå til neste handtak.

+ Y

Går til det førre handtaket når i punktredigeringsmodus.

Escape

Går ut av den gjeldande markeringa.


Merkar rader og kolonnar i ein databasetabell (opna med ( + Shift + F4)

Snartastar

Effekt

Mellomrom

Slår merking av rad på eller av, unntatt når rada er i redigeringsmodus.

+ Y

Slår på/av val av rad.

Shift + Mellomrom

Vel den gjeldande kolonnen.

+ Y

Flytter peikaren til den første rada.

+ Y

Flyttar peikaren til den siste rada.


Støtt oss!