Symbolformer

Opnar verktøylinja for symbolutforming som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Ikon Symbolformer

Symbolformer


Trykk på eit ikon på verktøylinja Symbolformer og dra det inn i dokumentet for å teikna forma.

note

Nokre former har eit handtak som du kan dra i for å endra på forma. Dette vert vist ved at musepeikaren får form av ei hand over slike handtak.


Kontrollpunkt på ei form

Støtt oss!