Formatpensel

Merk noko tekst eller eit objekt og trykk på denne knappen. Klikk på eller dra over ein annan tekst, eller klikk på eit objekt, for å bruka den same formateringa.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Klon formateringa.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Klon.

Frå sidepanelet:

Frå verktøylinjer:

Ikon Pensel

Formateringspenselen


Støtt oss!