Formatpensel

Merk noko tekst eller eit objekt og trykk på denne knappen. Klikk på eller dra over ein annan tekst, eller klikk på eit objekt, for å bruka den same formateringa.

For å bruka denne funksjonen …

Klikk på Clone Formatting knappen IkonStandardverktøylinja.


Ikon

Formateringspenselen

Støtt oss!