Grense

Utvidar utvals-uttrykket SQL-spørjing med LIMIT X-avgrensinga. Dette kan brukast for å avgrensa SQL-spørjingsresultata til dei som fell innføre dei første X tala på treff.

Støtt oss!