Flytdiagram

Opnar verktøylinja for flytdiagram som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

kon Flytskjema

Flytdiagram


Trykk på eit ikon på verktøylinja Flytdiagram og dra det inn i dokumentet for å teikna forma.

Støtt oss!