Farge

Opna verktøylinja Farge slik at du kan redigera nokre av eigenskapane til det valde objektet.

Du kan opna fargelinja ved å trykkja på fargeknappen på biletlinja.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel fana Format → Bilete → Farge.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Farge.

Frå verktøylinjer:

Ikon Farge

Farge


Raud

I denne talboksen kan du velja kor mykje raudfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen raudfarge) til +100 % (heilt raudt).

Ikon Raud

Raud

Grøn

I denne talboksen kan du velja kor mykje grønfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen grønfarge) til +100 % (heilt grønt).

Ikon Grøn

Grøn

Blå

I denne talboksen kan du velja kor mykje blåfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (heilt blått).

Ikon Blå

Blå

Lysstyrke

I denne talboksen kan du gjera det valde grafikkobjektet lysare eller mørkare. Du kan velja verdiar frå -100% (heilt svart) til +100% (heilt kvitt).

Ikon Lysstyrke

Lysstyrke

Kontrast

I talboksen for kontrast kan du velja større eller mindre kontrast for vising av biletet. Du kan velja verdiar frå -100% (ingen kontrast) til +100% (full kontrast).

Ikon Kontrast

Kontrast

Gamma

Bestemmer gammaverdien for vising av det valde objektet. Dette påverkar lysstyrken til midttoneverdiar. Du kan velja verdiar frå 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon Gamma

Gamma

Støtt oss!