Snakkebobler

Opnar verktøylinja Snakkebobler som du kan bruka til å setja bilete inn i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler


Trykk på eit ikon på verktøylinja Snakkebobler og dra det inn i dokumentet for å teikna forma.

Merknadsikon

Nokre former har eit handtak som du kan dra i for å endra på forma. Dette vert vist ved at musepeikaren får form av ei hand over slike handtak.


Støtt oss!