Blokkpiler

Opnar verktøylinja for blokkpiler som du kan bruka til å setja inn bilete i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler


Trykk på eit ikon på verktøylinja Blokkpiler og dra det inn i dokumentet for å teikna forma.

Merknadsikon

Nokre former har eit handtak som du kan dra i for å endra på forma. Dette vert vist ved at musepeikaren får form av ei hand over slike handtak.


Støtt oss!