Gjennomsikt

Bestemmer kor gjennomsiktig biletobjektet skal vera. Du kan velja verdiar frå 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (heilt gjennomsiktig).

Ikon

Gjennomsikt

Støtt oss!